สำหรับสำนวน/สุภาษิตที่น่าสนใจนั้นมีมากมาย วันนี้ขอแนะนำสำนวน/สุภาษิตประมาณ 5 ประโยคนะจ๊ะ

สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
English translation of Thai proverbs and sayings

                                   1. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
                       Slowly, slowly, you will get a fine knife.

                                   2. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
                     A chicken is beautiful because of its feathers; people are beautiful because they are dressed up.

                                    3. เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม When you enter a town where people wink,wink as they do.  

                                    4.   ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ
    Slowness is achievement; a long time is an advantage.

                                    5. ปิดทองหลังพระ
    To apply gold leaf to the back of a Buddha image.

 

 

สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษที่คล้ายกัน
Their matching English equivalents

                                     1. Rome  was not built in a day.

                                     2. Fine feathers make fine birds.

                                     3. When you are in Rome, do as the Romans do.

                                     4. Haste makes waste.

                                     5. To do good by stealth.