เปิดบันทึกไว้ให้นักเรียนนำคำถาม คำตอบทบทวนความรู้มาลงเพื่อให้เพื่อนๆได้อ่านทบทวนก่อนสอบปลายภาค