วันนี้มาเสนอคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในหมวด"วันต่างๆ"และแถมคำศัพท์ช่วงเวลาด้วย เผื่อใครที่ผ่านมาบล็อกนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

 

 

อิโระอิโระนะฮิ                                        วันต่างๆ

เกะท์ซุ-โยบิ                                             วันจันทร์

คะ-โยะบิ                                                 วันอังคาร

ซุอิ-โยบิ                                                   วันพุธ

โมะกุ-โยบิ                                               วันพฤหัสบดี

คิน-โยบิ                                                  วันศุกร์

โดะ-โยบิ                                                 วันเสาร์

นิชิ-โยบิ                                                  วันอาทิตย์

 

 

อะซะ                                                      ตอนเช้า

ยูงะตะ                                                    ตอนเย็น

โยะรุ                                                      ตอนกลางคืน