การเลือกซื้อเมาส์

การเลือกซื้อเมาส์ควรเลือกซื้อเมาส์โดยดูลักษณะต่างๆของเมาส์ได้ดังนี้

  1. การออกแบบการทำงานของเมาส์ ควรเลือกพิจารณาจากการทำงานของเมาส์ตาม ลักษณะที่ต้องการใช้งาน
  2. การอินเทอร์เฟด (interface) เมาส์ จะต้องศึกษาดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นมีพอร์ต(port) ประเภทใดอยู่
  3. ความยาวของสาย เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดูก่อนเลือกซื้อ เพราะความยาวของสายเมาส์มีผลต่อการเคลื่อนตัวของเมาส์เวลาทำงาน หากสั้นเกินไปอาจทำให้การทำงานติดขัดหรืออาจทำให้สายหลุดจากขั้วต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นจึงควรเลือกสายเมาส์ที่มีความยาวพอเหมาะกับเครื่องและการทำงาน
  4. จำนวนปุ่ม ควรเลือกซื้อตามความจำเป็นในการใช้งาน
  5. รูปร่างของเมาส์ ควรเลือกซื้อเมาส์ที่มีรูปลักษณะพอเหมาะและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งจับแล้วต้องรู้สึกสบาย ไม่เมื่อยมือ
  6. การเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ ต้องเลือกซื้อเมาส์ที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
  7. ราคา ขึ้นอยู่กับรูปร่าง ลักษณะการใช้งานของเมาส์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ด้วย ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ เพราะมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพง

 

บทสรุป

เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้คำสั่งกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้การทำงานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องจำคำสั่งมากอย่างในอดีต และในปัจจุบันเมาส์ก็มีการพัฒนารูปร่างให้มีความสะดวกในการใช้ และสวยงามมากขึ้น รวมทั้งพัฒนากลไกการทำงานของเมาส์ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์สะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถให้คอมพิวเตอร์ใช้ได้กับกลุ่มคนที่กว้างขึ้นรวมถึงคนทุพลภาพก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์สะดวกขึ้น ดังนั้นแม้เมาส์จะเป็นเพียงอุปกรณ์นำเข้าตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ