จากการศึกษาค้นคว้าตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อนำมาประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ณ ที่นี้ผู้จัดทำ Blog ได้นำตัวอย่างบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกไปที่ http://learners.in.th/file/nakano_jung/Abstract_Eng.pdf และ http://learners.in.th/file/nakano_jung/Abstract_Thai.pdf