สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกคน เข้ามาใน Blog สนุกกับภาษาไทยวันนี้ แมงปอก็ได้นำสาระเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยมาฝากอีกตามเคยแต่วันนี้จะเน้นความสนุกสนาน  เพื่อทำให้ผู้อ่านได้ผ่อนคลายและเป็นการฝึกภาษาไปในตัวอีกด้วย  แมงปอได้นำเรื่องปริศนาคำทายมาเสนอ ผู้อ่านทราบไหมว่า ปริศนาคำทายหมายถึงอะไร มีลักษณะอย่างไรมีประโยชน์ ประเภทของปริศนาคำทายมีอะไรบ้าง  ไม่ต้องสงสัย รีบอ่านเพื่อหาคำตอบกันเลย

ความหมายของปริศนาคำทาย
             ปริศนาคำทาย หมายถึง ปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางอ้อมก็ตาม คำถาม  อาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว หรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้ ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ กระชับความ แต่ยากแก่การตีความในตัวปริศนาอยู่บ้าง ส่วนคำไข (คำตอบ) มักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้น ๆ และในบางคำถามมักจะมีเค้าหรือแนวทางสำหรับคำตอบ   ซึ่งผู้ตอบจะต้องใช้ความสังเกต ความคิดและไหวพริบในการคิดหาคำตอบ

ที่มาของปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย เกิดจากความต้องการลองภูมิปัญญากัน จึงมีการทายปริศนา ในสมัยก่อนนิยมเล่นกันทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ มักจะเล่นกันในยามว่างจากการทำงาน
 ลักษณะของปริศนาคำทาย
๑ นิยมใช้คำคล้องจอง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ทำให้จดจำได้ง่าย๒ ไม่นิยมถามตรง ๆ แต่จะใช้สิ่งเปรียบเทียบ
มีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิด
 ประเภทของปริศนาคำทาย   
๑ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มไสวไม่มีใบมีแต่เม็ด=ฝน
๒ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช เช่น อะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดิน= ตะไคร้
๓ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ อะไรเอ่ย สี่เท้าเดินมาหลังคามุงสังกะสี = เต่า
๔ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับอาชีพ อะไรเอ่ย ข้างโน้นก็เขาข้างนี้ก็เขาเรือสำเภาแล่นตรงกลาง = กี่ทอผ้า
ปริศนาคำทายเกี่ยวกับอวัยวะ อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไร = จมูก
ปริศนาคำทายเกี่ยวกับศาสนา-ประเพณี อะไรเอ่ย หัวเป็นหนามถามไม่พูด = พระพุทธรูป
๗ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับวรรณกรรม พระรามชอบสีอะไร = สีดา
๘ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา อะไรอยู่บนฟ้า = วรรณยุกต์โท
 ประโยชน์ที่ได้รับ
๑ ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกต ช่างคิด
ผู้เล่นจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สำนวนภาษา สังคมวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๔ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           หากผู้อ่านมีความสนใจอยากจะลองเล่นปริศนาคำทายก็เข้าไปดูได้ที่นี้เลย       

ตัวอย่างปริศนาคำทายจากเว็บ http://www.thaifolk.com/doc/riddle.htm