สวัสดีค่ะ ปลีกตัวเองมาเขียนบลอกสักหน่อย เพราะรู้สึกว่าห่างๆ ไปหลายวันแล้ว วันนี้ก็คงเป็นเรื่องของเสียงสระค่ะ เนื่องจากว่าเมื่อบทก่อนโน้น คุณ nuut มาถามไว้เกี่ยวกับเรื่องของ คำเป็น - คำตาย ซึ่งในส่วนของคำเป็นและคำตายนั้น หากจะเรียนรู้ก็คงต้องมาทบทวนในเรื่องของเสียงสระเสียก่อน

สระไทย มีทั้งหมด ๓๒ เสียง แบ่งเป็นสระเสียงสั้น ๑๘ เสียง และสระเสียงยาว ๑๔ เสียง

สระเสียงสั้น หรือมีชื่อจริงเพราะๆ ว่า.. คุณ.. รัสสระ (อ่านว่า รัด-สะ-สะ-หระ) มีพวกพ้อง ดังนี้

อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ใอ ไอ เอา

สระเสียงยาว หรือ คุณ..ทีฆสระ (อ่านว่า ที-คะ-สะ-หระ) มีพวกพ้อง ดังนี้

อา อี อือ อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤา ฦา

ซึ่งการทดสอบการออกเสียง โดยการเปล่งเสียงสระออกมาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยจำแนกเสียงสระว่า สระตัวใดเป็นสระเสียงสั้น และสระตัวใดเป็นสระเสียงยาว เช่น

เสียง สระ อะ เมื่อเวลาเราเปล่งเสียงออกไปจะเปล่งเสียงออกไปได้เพียงสั้นๆ ว่า อะ โดยจะไม่สามารถทอดเสียงลากให้ยาวไปกว่านั้นได้ ซึ่งแตกต่างจาก สระ อา ซึ่งเป็นสระเสียงยาว ที่เมื่อเวลาเราเปล่งเสียงเสียงไปแล้ว จะสามารถทอดเสียงได้ยาวจนว่าจะไม่มีแรงลากเสียงเลยทีเดียว (ลองดูสิคะ..)

ทีนี้ลองมาดูเป็นคำกันบ้างค่ะ เช่น

๑. คำสระเสียงสั้น - เสียงสั้น เช่น ผึ้งมิ้ม จำเจ อุระ สมุนไพร (คำว่า สมุน นับเป็น ๑ คำ ค่ะ..) ฯลฯ

๒. คำสระเสียงยาว - เสียงยาว เช่น ตรวจโรค ศูนย์หน้า เหตุการณ์ ฯลฯ

๓. คำสระเสียงสั้น - เสียงยาว เช่น กึ่งกลาง หลักฐาน พิมเสน ฯลฯ

๔. คำสระเสียงยาว - เสียงสั้น เช่น เย่อหยิ่ง ปลอดภัย เครื่องทรง ฯลฯ

ไม่ยากอีกแล้วใช่มั๊ยคะ.. ดังนั้น มาทบทวนความเข้าใจกันอีกสักครั้งด้วยแบบฝึกหัดต่อไปนี้ค่ะ

๑. หาคำที่เป็นคำสระเสียงสั้น - เสียงสั้น มา ๓ คำ

๒. หาคำสระเสียงยาว - เสียงยาว มา ๓ คำ

๓. หาคำสระเสียงสั้น - เสียงยาว มา ๓ คำ

๔. คำสระเสียงยาว - เสียงสั้น มา ๓ คำ

ที่มา

http://u-maejao.exteen.com/20050714/entry