สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยน  อยู่ที่ประเทศอังกฤษเริ่มได้รับความนิยมเมื่อปีพ.ศ.2343    สุนัขปอมเมอเรเนี่ยนมีนิสัยค่อนข้างรุนแรง   ทำให้สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนเกือบสูญพันธุ์ ในตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าวิคเตอเรียทรงเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เอาไว้    ทำให้สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนนีมีขนาดเล็กลงและพัฒนานิสัยให้มีความอ่อนโยน   ไม่ดุร้าย   และเป็นที่รักของผู้เลี้ยง

            สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยน  มีขนาดเล็ก   มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10 ปอนด์ ซึ่งได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนทำให้ปอมเมอเรเนี่ยนมีน้ำหนักเพียง3 ปอนด์   แต่ต่อมามีการผสมพันธุ์ของปอมเมอเรเนี่ยนให้มีขนาดพอเหมาะ เพราะจะได้สายพันธุ์ที่น่ารัก และลักษณะที่เล็กสามารถอุ้มได้ถนัด   จึงพัฒนาให้มีน้ำหนักประมาณ4-5ปอนด์                                                                                                                                                                        

อุปนิสัย  สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนมีนิสัยอ่อนโยน   เรียบร้อย    ค่อนข้างจะขี้อ้อน  สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนเป็นสุนัขที่นิยมในแถบประเทศเยอรมัน   เพราะสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนมีลักษณะที่สวยงาม

http://www.animallovely.com/?p=60