การดูลักษณะไก่เก่งตอนเล็กๆ

ไก่เก่งหรือไก่ที่จะมีลักษณะชั้นเชิงฝีตีนดีเมื่อโตขึ้น เราสามารถดูลักษณะของมันตั้งแต่อายุได้ 2-3 เดือน คือมันจะแสดงจุดเด่นหรือมีแววตั้งแต่เล็กๆเลยทีเดียว ผู้เขียนเพาะเลี้ยงไก่มากว่า 25 ปี เฝ้าสังเกตดูลูกไก่มาคอกแล้วคอกเล่า ปรากฏว่าไก่ที่เก่งมันจะฉายแววให้เราเห็นตั้งแต่เล็กๆ ลักษณะท่าทางและพฤติกรรมต่างๆที่มันแสดงออกบ่งบอก ว่ามันจะเป็นไก่เก่งเมื่อโตขึ้นมีโดยสังเขปดังนี้

1. ลูกไก่ตัวที่ชอบแตกฝูง หมายถึง ลูกไก่ตัวที่ไม่ชอบอยู่ในฝูง เวลาแม่ของมันพาไปคุ้ยเขี่ยหากินมันมักจะแยกตัวออกห่างไปหากินห่างจากแม่ของมันเพราะโดยปกติแล้วลูกไก่เล็กๆ  มันจะคอยติดตามแม่ตลอดเวลา ยิ่งมีอายุมากขึ้นมันจะแยกตัวออกไปหากินห่างแม่ยิ่งขึ้นแสดงให้เห็นว่าลูกไก่ตัวนั้น
มีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวใครตั้งแต่เล็กๆ ซึ่งเป็นลักษณะ ของไก่เก่งทุกตัวทีมีจิตใจเป็นนักสู้ไม่กลัวใคร ข้อควรระวัง ลูกไก่ที่แยกตัว
ออกไปหากินห่างแม่ของมันมักจะไม่ค่อยรอดปากเหยี่ยวปากกาและสัตว์ร้ายอื่นๆ เช่น หมา แมว ในกรณีที่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ
ที่เหลือก็เป็นไก่ไม่ค่อยเก่ง

2. ลูกไก่ตีหย่าแม
ลูกไก่ชนโดยทั่วไปเมื่อมีอายุได้ 2- 3 เดือนมันจะเริ่มตีกันเพื่อแย่งกันเป็นจ่าฝูงหลังจากนั้นแม่ของมันจะ
ทิ้งเราเรียกว่า "ตีหย่าแม่" สมกับคำที่กล่าวกันว่า "เกิดเป็นไก่ (ชน) ต้องชน เกิดเป็นคนต้องสู้" หรือฝรั่งเขาว่าไก่เป็น
สัตว์ประเภท "Born to fight"

- ลูกไก่ตัวใดที่ไม่ค่อยสู้ไก่ หรือสู่ไม่นานก้ยอมแพ้ ลูกไก่ตัวนั้นเมื่อโตขึ้นชั้นเชิงฝีตีนอาจจะมีตามสายพันธุ์ แต่จิตใจไม่ค่อย
เต็มร้อย และมักจะเป็นไก่ที่สมบูรณ์ สวยงามเพราะการเจริญเติบโตไม่หยุดชงักเหมือนตัวที่ตีกันมากๆและไม่ค่อยมีรอยตำหนิ
ิบริเวณหัวและหัวปีก ทั้งนี้ลูกไก่คอกหนึ่งๆ จะไม่เก่งทุกตัว เช่นเดียวกับคนเรายังมีความเฉลียวฉลาดนิสัยและความถนัดไม่
เหมือนกัน เช่น บางคนเล่นกีฬาเก่ง บางคนรักสวยรักงาม บางคนขี้โรค เป็นต้น ทั้งๆที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน ด้วยเหตุนี้นัก
เลี้ยงไก่จึงนิยมเพาะไก่เอง เพราะได้รู้เหล่ารู้สายพันธุ์ รู้ลีลาชั้นเชิงในการชนของมันตั้งแต่ปู่ย่าตายายและยังรู้นิสัยใจคอมันมาตั้ง
แต่เล็กๆ ไม่ใช่ดูแต่ความสวยงาม หรือลักษณะโหวเฮ้งดีเพียงอย่างเดียว

หรืออีกประการหนึ่ง การเพาะไก่เองยังได้รู้นิสัยใจคอของมัน ซึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ตลอดจนความสมบูรณ์ของร่างกาย ไก่ที่ขี้โรคมาตั้งแต่เล็กโตขึ้นจะไม่เก่งแม้ว่าจะมีลีลาชั้นเชิง ฝีตีนดีขนาดไหนก็เป็นไก่เก่งไม่ได้ เพราะร่างกายไม่แข็งแรง ไก่เก่งต้องสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและฝีตีน

- ลูกไก่ตัวใดที่มักจะสู้กับไก่ในฝุงทุกตัว เที่ยวเกะกะระรานเขาไปทั่ว ตีตัวหนึ่งแพ้แล้วจะไปตีอีกตัวหนึ่งจนชนะเขาหมดกลาย
เป็นจ่าฝูง ไก่ตัวนั้นถ้าอยู่รอดไม่แคระแกร็นหรือพิการไปเสียก่อน รับรองได้ว่าไก่ตัวนั้นมักจะเป็นไก่เก่ง อนาคตถึงบ่อนทุกตัว
ใครที่เพาะไก่ถ้าปรากฎว่ามีลูกไก่ตัวใดเข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้นให้รีบแยกออกมาขังเดี่ยวประมาณ 1- 2 อาทิตย์ก็จะเลิกตีกัน
ไปเอง มิฉะนั้นลูกไก่ตัวรั้นอาจพิการและเสียไก่ไปตั้งแต่เล็กๆ ในการเพาะเลี้ยงไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติตามชนบททั่วไปลูก
ไก่ตัวเก่งมักไม่ค่อยรอดถ้ารอดก็มักจะตัวเล็กกว่าเพื่อน

ในการไปซื้อหาไก่ตามชนบทที่มีไก่หนุ่มเป็นฝูงๆนั้นผู้เขียนมักจะเลือกไก่ตัวที่เป็นจ่าฝูงและมีรอยที่ถูกตีแถวหัว หน้าตา โดยเฉพาะหัวปีกถ้ามีรอยจิก ยิ่งแสดงให้รู้ว่าไก่ตัวนั้นเชิงชนหัวลึกเวลาถูกกอดไม่หงายไพล่ จึงถูกจิกหัวปีก ซื้อได้เลยรับรองไม่ผิดหวัง ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งไก่ที่เป็นจ่าฝูงมักมีขนาดเล็กกว่าไก่ตัวอื่นๆในฝูงเพราะในช่วงเล็กๆตี กับเขาไปทุกตัวเลยแกร็น ส่วนตัวใดที่สวยงามรอยโต หน้าตาไม่มีรอยขีดข่วน แสดงว่าไก่ตัวนั้นตอนเล็กๆใจไม่ถึง ไม่ค่อยสู้ใครเอาแต่กินจึงโตกว่าเพื่อน

3. ลูกไก่ตัวที่สู้กับไก่ที่ใหญ่กว่า ไม่กลัวหมากลัวแมวหรือไม่ค่อยกลัวอะไรแสดงให้รู้ว่าไก่ตัวนั้นใจเต็มร้อยโตขึ้นต้องเป็น
ไก่ที่มีจิตใจเป็นนักสู้ สู้ไม่ถอย ดูแลให้ดีอย่าปล่อยให้ตีกับไก่ใหญ่ อาจเสียไก่ได้

4. ลูกไก่ที่เวลาเราจับมักดิ้น โดยเฉพาะเวลาจับปาก จับคอ จับคาง จับตุ้มหู มักจะดิ้นสบัดหลุด หรือจิกเจ้าของ หรือคนจับ แสดงให้เห็นว่าไก่ตัวนั้นมีจิตใจเป็นนักสู้ ไม่ยอมอะไรง่ายๆ มีความพยายาม เวลาตีจะเป็นไก่ไม่ยอมคู่ต่อสู้ถือว่าจิตใจใช้ได้หนี
ไม่เป็น

5. ลูกไก่ที่มักจะขันตั้งแต่อายุยังน้อย
คืออายุประมาณ 4 -5 เดือน เรียกว่าแก่แดด มักจะเป็นไก่เก่งใจเกิน 100 คือเป็นลูกไก่
ที่พยายามเป็นไก่ใหญ่ หรือมีจิตใจเกินตัว เวลาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ เป็นไก่ที่มีจิตใจทรหดอดทนหนีไม่เป็น

ลักษณะพฤติกรรมเด่นๆ ดังที่กล่าวมามันเป็นเรื่องพันธุกรรมที่ถ่ายทอด มาจากพ่อแม่และปู่ย่าตาทวดของมันหรือยีนที่แสดงออก
ถึงเทือกเถาเหล่ากอ (Pedigree)

แต่จะมีความเด่นมากน้อย แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันทุกตัว บางตัวมีมาก บางตัวมีน้อย และมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เท่ากัน บางตัวจิตใจไม่เต็มร้อย แต่รูปร่างอาจสวยงาม บางตัวรูปร่างไม่สวยงามแต่มีจิตใจเป็นนักสู้เกินร้อย สิ่งเหล่านี้คนเพาะเลี้ยงไก่
ต้องสังเกตบันทึกข้อมูลต่างๆ แล้วจะเข้าใจได้เอง

ความลับของไก่เก่ง ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่ามันอยู่ในกมลสันดานของมันมาตั้งแต่เล็กๆ ทำไมไก่บางตัวมีลักษณะดีสวยงาม ทั้งใบ
หน้า รูปร่าง เกล็ด แข้งดี ถูกต้องตามตำราโหวเฮ้งไก่เก่ง แต่ทำไม? จึงตีไม่เก่ง ไม่มีความพยายามในการต่อสู้ ผู้เขียนคิดว่าส่วน
ใหญ่แล้วเพราะใจมันไม่สู้ ใจไม่ถึงพอถูกตีเจ็บถูกโต้เจ็บมักจะถอดใจง่ายผิดกับบางตัวยิ่งเจ็บยิ่งสู้ ยิ่งมีมานะอาฆาต พยายามตี
ีคู่ต่อสู้ให่เจ็บกว่า นอกจากนี้ ไก่เก่งต้องเป็นไก่ที่ฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในเชิงชนของมันรู้จักหลบหลีกแก้เชิงหรือแก้ทางของ
คู่ต่อสู้ได้ สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถฝึกสอนมันได้แต่มันจะมีของมันเอง

ไก่เก่งทุกตัวมักจะมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเองไก่บางตัวอาจมีสติปัญญาเป็นเลิศเหนือคุณสมบัติอื่นๆทั้งหมด หรือไก่เชิงจะมีลีลาชั้นเชิงในการต่อสู้เป็นเลิศ แต่คุณสมบัติในด้านความทรหดอดทนอาจจะน้อย ไก่บางตัวอาจจะไม่ค่อยฉลาด
แต่จะมีคุณสมบัติในด้านความทรหดอดทนเป็นเลิศ มีพลังจิตหรือแรงฮึดสู้ได้จนลมหายใจสุดท้ายเรียกว่า ยอมตายคาสังเวียน
ซึ่งพบเห็นได้บ่อยในสนามกีฬาชนไก่ ส่วนไก่ที่มีความฉลาดและทรหดอดทนพร้อมมั้นมีน้อยหายาก ใครมีก็ถือว่าโชคดีครับ