แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่มีความยาวที่สุดในโลกและไหลผ่านทะเลทรายซาฮารา (Sahara)ที่ได้ชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดของโลก

แต่แม่น้ำสายนี้มิได้มีความสำคัญแต่ เพียงเท่านี้ เพราะในอดีตกาลแม่น้ำไนล์เป็นเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรที่

เกรียงไกร ที่สุดอาณาจักรหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้ยังคงเป็นที่จดจำ

 แม้กาลเวลาของมันจะล่วงเลยมานับพันปีแล้ว และนับจากนี้เราจะพาท่านไปพบ กับกำเนิดและความรุ่งเรืองจวบจนถึงบท

อวสานของมหาอาณาจักรแห่งลุ่มน้ำไนล์ ดินแดนที่เหล่าเทพประทับอยู่ และแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งสุริยเทพได้เป็นใหญ่

www.google.com