เตาอิวาเตะ

งง  มั้ยคะ...เตาอิวาเตะ        เตาอะไร   ชื่อแปลกจัง...นี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง

ที่ดิฉันได้ประสบพบเจอมา    จากการไปอบรม  ที่ศูนย์  เรียนรู้เศรชฐกิจ...พอเพียง เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า  ณหน่วยอนุรักษและการจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ   อ.พะโต๊ะ   จ.ชุมพร

เตาอิวาเตะ.....เป็นเตาเผาถ่านที่ประยุกต์  รูปแบบมาจากเตาเผาของชวาญี่ปุ่นใช้เผาเศษไม้    หรือเศษวัสอุทางการเกษตร    เนื่องจากการเผาความร้อนล่อยฯ  เพิ่มขึ่นให้ได้ถ่านไม้  ที่มีคุณภาพมีความเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์จนนำไฟฟ้าได้     สามารถนำไป   ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง    เช่น    ใช้ป้องกันรังสี   ทำยา  นอกจากนั้นยังได้น้ำส้มควันไม้จากการเผา  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำไปใช้เป็นยา    เป็นยาไล่แมลง ได้อีกด้วย

                                                       Dsc01738                                Dsc01746

                                                                                        

นอกจากจะมีประ โยชน์ ตามข้างต้นนั้นแล้ว  เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำให้เกิดการพึ่งตนเองลดรายจ่ายภายในครัวเรือนถ่านที่ได้จากการเผานั้นมีคุณภาพสูงและเป็นพลดีต่อสุขภาพ    นอกจากจะไว้ใช้แล้วเรายังสามารถนำไปจำหน่ายได้อีกด้วยจ้า    

และวัสดุอุปกรนี้ที่ใช้ในการประกอบเตาอิวาเตะนั้นนะคะ     ก็มีอยู่หลายอย่าง    แต่ดีตรงที่ว่าเราสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้จากตามบ้านเรือน    โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยคะ   ถ้าหากว่าเพื่อนฯ  คนใดสนใจ......ก็ติดต่อกันมาได้นะคะ

                                                      Dsc01750                                             Dsc01751

เตาอิวาเตะ

                                                       

                                             

              เป็นเตาเผาความร้อนสูงซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น   ปัจจุบันยังคงมีการเผาถ่านนี้อยู่  โดยถ่านที่ได้มาจะเป็นถ่านคุณภาพสูงนำไฟฟ้าได้   สามารถดูดประจุไฟฟ้าจากร่างกายให้เกิดสมดุล    ในฮิโรชิมะใช้ถ่านนี้ไว้ใต้อาคารเพื่อซับกัมมันตภาพรังสีจากเตา    และสามารถใช้ประโยชน์จากควันไม้จำนวนมากที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเผาถ่านมากลั่นได้ผลิตภัณฑ์และพลังงานความร้อนใช้ทำน้ำอุ่น

 

                                                           การเผาถ่าน  

              การเผาถ่านโดยใช้ถังน้ำมัน   200  ลิตร เป็นวิธีการเผาที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งและได้ผลเป็นที่น่าพอใจการเผาถ่านในแบบถังแดงในแต่ละครั้งจะได้ถ่านประมาณ 15 กก.และเก็บน้ำควันไม้ได้ถึง 5  ลิตรการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้

 

            1. ตัดฝาถังด้านบน เพื่อใช้เป็นส่วนของฝาเตาที่สามารถเปิดปิดได้เพื่อนำไม้เข้าในเตาและนำถ่านออกมาจากเตา

            2. เจาะรูในส่วนที่เป็นฝาถัง ขนาดประมาณ20x25cm.เพื่อทำหน้าที่เป็นปากเตา ใช้สำหรับปล่อยให้อากาศเข้า และเจาะรูด้านก้นถังใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12ซม.   เพื่อที่จะสามารถติดตั้งสามทางปูนขนาด  4  นิ้ว ซึ่งจะใช่ต่อกับท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร

            3. ขุดหลุมลึกขนาด 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  เพื่อติดตั้งถังลงในหลุมตามแนวนอนและติดตั้งปล่องควันและกลบตัวถังด้วยดินหรือทรายเพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน                                 

 

          4. ตัดไม้ที่จะใช้เผาถ่าน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม.  ยาวประมาณ  80 ซม. บรรจุใส่ถังในแนวนอนตามยาวของถังไม้มีขนาดใหญ่ก็ควาจะผ่าเสียก่อน

 

         5. ปิดฝาถังให้แน่นหนาอุดรอยต่างฯด้วยดินเหนียวไม่ให้เป็นช่องทางให้อากาศเข้าได้ นอกจากทางปากเตา

          6. จุดไฟที่ปากเตาเพื่อเริ่มต้นเผาถ่าน  ระมัดระวังตำแหน่งของกองไฟหน้าเตาไม่ให้เข้าใกล้เตาจนเกินไปตำแหน่งที่เหมาะสมคือประมาณ 1 ฟุด ปล่อยให้ไอร้อนเท่านั้นที่ไหลเข้าไปในเตา

          7. ดักเก็บน้ำส้มควันไม้ทางปล่อยที่ควันออกโดยสังเกตจากสีของควัน

          8. ควันที่เกิดจากการเผาถ่าน จะแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่

        - ควันสีขาวจะเป็นช่วงการระเหยของไอน้ำจากภายในเนื้อไม้

         - อุณหภูมิที่ปากปล่องช่วงนี้อยู่ระหว่าง 82-120 องศาเซลเซียสแต่การดักเก็บน้ำส้มควันไม้

         -กำหนดให้เก็บในช่วงอุณหภูมิ 82-120 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากสารทาร์(tar)  

        9. เมื่อเวลาถ่านสุกให้สังเกตว่าไม่มีควัน ออกมาจากปากปล่องอีก  ให้ทำการอุดปากเตาและปากปล่องด้วยดินเหนียวรวมทั้งรอยรั่วอื่นฯ  จนควันไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้โดยเด็ดขาด

          10. ทิ้งเตาไว้ 1 คืน เตาจะเย็นลงจนสามารถเปิดเตานำถ่านออกมาได้ในเช้าของวันถัดไป

          11.  ปกติการเผาถ่านด้วยเตาถังแดงนี้จะใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง

 

 

 

การจุดไฟหน้าเตา

                -  ก่อไฟหน้าเตาเพื่อให้ไอร้อนไหลเวียนเข้าไปในเตาซึ่งขึ้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการอบไฟในเตาให้แห้ง

                -  เพื่อให้ไม้ในเตาถูกอบให้แห้งอย่างทั่วถึง  พร้อมเพรียงกันการให้ความร้อนจากหน้าเตาจึงควรค่อยเป็นค่อยไป  ไม่เร่งรัดโหมไฟจนเกินไป

                -  ช่วงจุดไฟหน้าเตานี้ควรจะใช้เวลาประมาณ  2-3  ชั่วโมง  สังเกตควันที่ปากปล่องจะมีสีขาวเนื่องจากเป็นการระเหยของความชื้นจากเนื้อไม้เป็นไอน้ำ

                การควบคุมเตา 

                -  เมื่อไม้ภายในเตาเริ่มลุกไหม้  เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ไม้กลายเป็นถ่านควรหยุดเติมไฟจากภายนอก   ลดช่องอากาศที่เข้าทางหน้าเตาให้เล็กลง  ปล่อยให้เตาเผาไหม้ต่อไปด้วยความร้อนจากภายในเตาเท่านั้น

                -  ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ  3-4  วัน  สังเกตดูจะเห็นว่าควันที่ปากปล่องเป็นสีเหลืองเป็นช่วงที่น้ำส้มควันไม้จะระเหยออกมาเหมาะสมที่จะดักเก็บน้ำส้มควันไม้  ถ้าอุณหภูมิที่ปากปล่องอยู่ราวๆ  82  องศาเซลเซียส

                การปิดเตา 

-  เมื่อถ่านเริ่มสุก  ควันที่ปากปล่องจะเปลี่ยนสีอีกครั้งที่ไม้กำลังกลายเป็นถ่านอย่างสมบูรณ์อุณหภูมิที่ปากปล่องจะสูงเกิน  120 องศาเซลเซียส

-   เมื่อควันที่ปากปล่องหมดไป  เหลือแต่เพียงไอร้อน  แสดงว่าถ่านสุกหมดแล้วจะต้องปิดปากเตา  ปล่องควันและรอยรั่วอื่นๆ  ให้แน่นหนา  ไม่ให้อากาศเข้าไปในเตาได้โดยเด็ดขาด 

 

ศรษฐกิจพอเพียงไทยยั่งยืน

ที่มีอยู่บนผืนแผ่นดินนี้

ได้มาจากพระเมตตากรุณาปราณี

ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชน

 

 

*******************************************************************