สาหร่ายมาริโมะ (Marimo) มีลักษณะเป็นลูกกลมๆเขียว...ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปตาม ที่ต่างๆในโลก มีแค่ในประเทศญี่ปุ่น ไอซ์แลนด์ และแอสโทเนีย เท่านั้นแต่ที่พบมากที่สุดคือ เกาะฮอกไกโด ในทะเลสาบอะคัง (AKAN) ประเทศญี่ปุ่น

มมริโมะจัดเป็นสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งคำว่า "มาริ" หมายถึง ลูกบอล "โมะ" หมายถึงสาหร่าย แต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า CLADOPHORA BALL  ค้นพบเป็น ครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1897-1898 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ Kawakami Tatsuhiko