ข่าวมหภาค (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับ 11 / 11 / 51)

 

         สมคิด  ยันเศรษฐกิจไทยยังเเข็งแกร่ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  และ รมว.คลัง  เปิดเผยในการทำงานสัมมนาวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยในหัวข้อ  จุดเปลี่ยนประเทศไทย  ว่า  เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้  เพราะไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง  มีหนี้สาธารณะและกู้เงินจากต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ  รวมทั้งมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงมาก  ดังนั้น  รัฐบาลควรดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระยะยาว  ด้านการนำจุดเด่นในประเทศ  คือ  การเกษตรกร  จึงต้องยกระดับความสามารถของเกษตร  พัฒนาระบบชลประทาน  รวมทั้งพัฒนาระบบการท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอลง  ทั้งนี้  มั่นใจการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ  จะทำให้ประเทศมีความสามารถแข่งขันในระยะยาว  สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจโลก  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศสหรัฐได้

ตอบ เพราะเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมว่า  เศรษฐกิจที่มีใครหลายคนคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีคนตกงานมากขึ้น จบงานมาแล้วไม่มีงานทำ  ยิ่งในปี 2552  มีคนคาดการณ์ว่าจะมีคนตกมากขึ้นกว่าเดิมอีก  ท่านสมคิด ก็ยังยืนยันว่าเศรษฐกิจของไทยยังแข็งเเรงอยู่  เนื่องจากประเทศไทยส่วนมาก  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

 

  

ข่าวจุลภาค  (หนังสือพิมเดลินิวส์ 11/11/51  หน้า10)

 

       ฟื้นความเชื่อมั่นสินค้ายางพาระในตลาดโลก

ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในขณะนี้มีนักวิเคราะห์คาดว่ากินเวลาอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2552  ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติจะขยายตัวลดลงจากปกติ  จึงควรปรับปริมาณการผลิตยางให้สมดุลกับความต้องการใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤติราคายางขึ้นอีกรวมทั้งควรเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศทั้งในงานก่อสร้างถนน  งานด้านวิศวกรรม หรือแม้กระทั่งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง  เพื่อลดปริมาณยางที่ส่งออกในรูปวัตถุดิบ

ตอบ  เป็นข่าวจุลภาคเพราะว่าผุ้บริโภคต้องการซื้อ  ผู้ผลิตก็ผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ตามความต้องการ