ข่าวมหภาค

            การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกานับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ เนื่องจากเป็นเครื่องชี้ภาวะสำคัญของสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจนี้ ซึ่งหากเกิดปัญหา อาจส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้ จากข้อมูลของสำนักงานติดตามวิสาหกิจที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา พบว่า ราคาที่อยู่อาศัยในเดือนสิงหาคม ตกต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมประมาณ 0.6%  ถ้าตกต่ำลงในอัตรานี้ตลอดไป ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ราคาที่อยู่อาศัยอาจตกลงไปถึงราว 7%  อย่างไรก็ตามในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้ (สิงหาคม 2550 — สิงหาคม 2551) ราคาที่อยู่อาศัยลดลงไปประมาณ 5.9%
         
ราคาที่อยู่อาศัยทั่วสหรัฐอเมริกาวันนี้ ตกต่ำลงไปถึงระดับเดือนกันยายน 2548 หรือเท่ากับรอบ 35 เดือนก่อนหน้านี้  ราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐอเมริกาเริ่มตกต่ำลงเมื่อเดือนเมษายน 2550 และตกต่ำลงมาโดยตลอด ยกเว้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่มีปรากฏการณ์ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั้น ก็กลับตกต่ำมาลงโดยตลอดอีกจนถึงปัจจุบัน

เป็นข่าวมหภาค เพราะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับส่วนรวมหรือระดับประเทศ  เมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำก็ส่งผลกระทบต่อประเทศของตนเองและภายนอกประทศ ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำได้รับความเสียหายไปด้วย  

ข่าวจุลภาค

           เทศกาลกินผักปีนี้คึกคัก ผู้บริโภคตระหนัก สุขอนามัยเทศกาลกินเจ ปีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวาน (10 ต.ค. 50) บนเส้นทางของการค้าขายองค์ประกอบของ เทศกาลมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดย เฉพาะเกี่ยวกับพืชผักที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของอาหารเจนั้น ได้ลำเลียงจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาด ค้าส่ง แล้วกระจายสู่ร้านค้าย่อยและ ครัวเรือนผู้บริโภค นางสาวกัญญา พวงสุวรรณ อายุ 25 ปี ได้ค้าขายผลไม้ที่ ตลาดสี่มุมเมือง (ค้าส่ง) ย่านรังสิต มาตั้งแต่บิดาจนกระทั่งถึงเธอเป็นรุ่นที่ 2 บอกว่า ปีนี้ราคา ผลไม้หลายชนิดดีขึ้น โดยเฉพาะมะละกอ ราคากิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนผลไม้ที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลนี้เป็นจำพวก ส้มและกล้วย และคงจะราคาดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเพราะมีผู้หันมาบริโภคอาหารเจมากขึ้น

               เป็นข่าวจุลภาค เพราะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับหน่วยงานการผลิตแต่ละกลุ่ม เฉพาะบุคคล หรือหน่วยงานการผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับรายได้จากการขายปัจจัยการผลิตและเมื่อใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้รับมาจากครัวเรือนก็จะอยู่ในฐานะของผู้บริโภค เช่นเดียวกับข่าวข้างต้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ที่มีการขายสินค้าหรือเจ้าของปัจจัยการผลิตและมีผู้มาซื้อสินค้าหรือบริโภคสินค้านั่นเอง

       

 

 

ที่มา    http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/