ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

 

1.ใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่อยากรู้ รวมทั้งเหตุบ้านการเมืองต่างๆโดยค้นหาจากหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารต่างๆที่ออนไลน์อยู่บนเว็บ

2.ใช้ในการทำธุรกิจค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือที่เรียกกันว่า e-commerce

ทั้งในด้านการซื้อ การขาย การตลาด การโฆษณา เพื่อเป็นการลดต้นทุน

3.ใช้คุยกับเพื่อนผ่านทางmsn,chat หรือส่ง e-mailหากัน และผ่านบริการอื่นๆอีกมากมาย

4.ใช้แลกเปลี่ยนตวามคิดเห็นกันผ่านblog

5.ใช้ในความบันเทิงต่างๆ เช่นฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูทีวีออนไลน์ อ่านนิตยสาร เป็นต้น

6.ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนออนไลน์ หรือe-learning รวมทั้งลงทะเบียนเรียนด้วย

7.ใช้ค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของเราให้ทันสมัยขึ้น

8.ใช้หางานและสมัครงานผานอินเตอร์เน็ต

9.ใช้ส่งงานและเขียนจดหมาย หรือe-mail

10.ใช้ในงานธุระกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม คือ บริการจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ธุระกิจสายการบิบคือการจองตั๋เครื่องบิน เป็นต้น