คุณสมบัติของนามสกุลไฟล์

1. .BMP = (windows device independent bitmap)เป็นรูปแบบที่ใช้ในงานWindows เท่านั้น (ถ้าเราจะเอาภาพ blur                       เราต้องใส่นามสกุล.Bmp เท่านั้น

2. .CGM = (computer graphic metafile metafile) Anis= (Americium national standards institute) .Cgm                                         ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนไฟล์ที่แตกต่างกัน                                                                                                                                                     ใช้ส่งข้อมูลกราฟฟิกส์สำหรับอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่มีความแตกต่างกัน

3..DXF Windows, Windows NT โปรแกรมช่วยด้านการออกแบบ โปรแกรมแก้ไข Vector และ Desktop Publishing บางตัว     เช่น AutoCAD, CorelDRAW, Dream 3D, Illustrator ทุกๆ สีจากขาวดำไปจนถึง 16 ล้านสี                                                            แตกต่างกันตามรูปแบบของการใส่รหัส

4. .EPS = (encapsulated post script ) ใช้สำหรับงานพิมพ์แบบ post script ใช้งานกับ desktop publishing เวลาย่อ                     ขยายภาพจะไม่เสี่ยงต่อความละเอียดและความคมชัดของภาพเปลี่ยนไป

3.DXF Windows, Windows NT โปรแกรมช่วยด้านการออกแบบ โปรแกรมแก้ไข Vector และ Desktop Publishing บางตัว         เช่น AutoCAD, CorelDRAW, Dream 3D, Illustrator ทุกๆ สีจากขาวดำไปจนถึง 16 ล้านสี                                                             แตกต่างกันตามรูปแบบของการใส่รหัส

5. .GIF= (graphics interchange format) มันจะถูกสร้างขึ้นจากบริษัท บริการข่าวสารข้อมูล online (CompuServe)                         สามรถใช้ได้กับทุกระบบปฎิบบัติการที่มีขนาด file 8 bit มีความจุสี 256 สี ถ้าเป็นขาวดำจะมี64000DITความละเอียดLZW     (Lempel Six& watch) มีขนาดเล็กไม่ใหญ่ส่วนมากจะเป็นภาพการ์ตูนสมัยก่อนจะเป็นภาพนิ่ง แต่ปัจจุบันได้นำเอา                 เทคโนโลยี 1989 มาใช้ File gif ให้มีความเคลื่อนไหวและนิยมใช้ถึงปัจจุบันนี้

6. . IFF (Amiga Interchange File Format)จะนำมาใช้กับงานวิดีโอและการถ่ายข้อมูลจาก Commodore Amiga system              ยิ่งไปกว่านี้ยังสนับสนุนโปรแกรมตกแต่งภาพที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปด้วย

6..IFF / .LBM Windows, Mac โปรแกรมแปลง Bitmap เช่น PhotoShop, Deluxe Paint ขาวดำ เกรย์สเกล 256 สี หรือสี RGB     24 บิต

7. .IMG Windows, Mac โปรแกรม Desktop Publishing และโปรแกรมแก้ไขรูปภาพบางโปรแกรม เช่น Ventura Publisher,     PageMaker, QuarkXPress 2, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสี แบบ RLE อย่างง่าย

7..IMG Windows, Mac โปรแกรม Desktop Publishing และโปรแกรมแก้ไขรูปภาพบางโปรแกรม เช่น Ventura Publisher,         PageMaker, QuarkXPress 2, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสี แบบ RLE อย่างง่าย

8. .JPEG = (Joint Photoshop Expert Group) นิยมใช้กันมากใช้ในการแสดงผลใน Internet ขนาดภาพ 24bit jpeg                         จะมีการบีบอัดข้อมูลก่อนที่มีการแสดงผล 10/1 ถ้าเป็นกล่องดิจิตอล จะมีขนาด 100%เต็มแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัด      การบีบอัดข้อมูลมีอยู่ 3ระดับ บีบมาก กลาง น้อย จะมีขนาดภาพใหญ่ เล็กคุณภาพจะต่างกันไปด้วย ถ้ามีการบีบอัดมาก         จะมีคุณภาพน้อย

9. . PCX = (pc paint brush) เป็นแบบ bit mat ส่วนใหญ่ใช้กับ os รุ่นเก่า os, windows มี16 – 31 สี ข้อเสีย มีขนาด file                    ที่ใหญ่มาก

10..PGL Windows โปรแกรม CAD, โปรแกรมแก้ไขไฟล์ Vector บางโปรแกรมและ Desktop Publishing เช่น AutoCAD,             CorelDRAW พิเศษ (ใช้ปากการะบายสี, ขีดสี)

10. .PGL Windows โปรแกรม CAD, โปรแกรมแก้ไขไฟล์ Vector บางโปรแกรมและ Desktop Publishing เช่น AutoCAD,             CorelDRAW พิเศษ (ใช้ปากการะบายสี, ขีดสี)

11. .PICT (.pic) เป็นรูปแบบมาตราฐานในการบันทึกภาพแบบ 32 บิตของ Macintosh แสดงผลสีได้ระดับ 16.7 ล้านสี                 สามารถบีบอัดข้อมูลภาพได้เช่นกัน เพียงแต่สนับสนุนโหมด RGB เท่านั้นครับ

12. .TGA= (true vision taiga) เป็น format ที่มีขนาดข้อมูล 24 - 32 bit มีความละเอียดความชัดลึกที่สูงที่ใช้สำหรับ

    กราฟฟิกส์มืออาชีพใช้สำหรับ Maintop

13. . TIFF= (tagged image file format) เป็น format ที่มีความคมชัดลึกสูงและเป็นระบบการย่อขยายภาพที่เกิดจากการ Scan

14. .WMF Windows, Windows NT โปรแกรมบน Windows ส่วนมาก เช่น CorelDRAW, PhotoShop, PaintShop Pro ที่เก็บ         32 บิต สำหรับ 24 บิต RGB หรือ 16 บิตของแผงสี

และอีกเนื้อหาหนึ่งบอกมาว่า

 File Type - ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของไฟล์คือ .txt เป็นต้น

นามสกุลไฟล์
รายละเอียดของไฟล์
โปรแกรมที่สามารถเปิดได้
.asp Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สำหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html Text Editor ทั่วไป
.avi Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว Windows Media Player,Quick Time, ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak Back up ไฟล์ คือไฟล์สำรองของโปรแกรมทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคำสั่งลงไป ทำงานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp Bitmap ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.com Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.dat ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย Power DVD, Windows Media Player และอื่นๆ อีกมาก
.dbf Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล Dbase,Foxpro, Access,Excel
.doc Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word MS Word, WordPAD
.exe Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.gif Gif ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.htm,html เอกสาร Hypertext Markup Language สำหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป Browser เช่น Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
.ini INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg Jpeg ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.lnk Link ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows MS Windows
.log Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป
.mid MiDi ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp3 MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.ogg OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp
.pdf PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe Acrobat Reader (ฟรีแวร์ที่ download ได้ฟรี)
.ppt Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น MS Powerpoint
.prg Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd PSD ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee และโปรแกรมเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ
.scr Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ MS Windows
.swf Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia Macromedia Flash และโปรแกรมอื่นๆ ที่ support
.tif Tiff ไฟล์ เป็นไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่ง Photoshop, ACDsee, Quick view และโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพ
.txt Text ไฟล์ ธรรมดา NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.xls, xlw Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล MS Excel
.zip Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล Winzip, Pkzip, Winrar

ที่มา:http://www.dld.go.th/ict/article/soft/soft01.html