ขณะนี้มีบัณฑิตสายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทยอยมาติดต่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภากันเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ที่มายื่นขอนั้นหากเป็นบัณฑิตที่จบหลักสูตรผลิตครู 4 ปี จะต้องมีการเทียบความรู้กับมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาจะออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวให้ก่อน และเมื่อสอนครบ 1 ปี และประเมินผ่านแล้ว จึงมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีกครั้ง

ส่วนบัณฑิตจบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นๆ จะต้องมาทดสอบรับรองความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน และเมื่อสอบผ่านจะได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวไปก่อน

ส่วนกรณีของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการขอรับใบจบการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ก็สามารถขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าจบการศึกษาแล้วมายื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนได้ แล้วค่อยนำหลักฐานการจบมาให้ภายหลัง โดยคุรุสภาจะออกใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูให้ก่อน เพื่อนำไปใช้สมัครสอบบรรจุข้าราชการครูได้

เลขาธิการคุรุสภากล่าวต่อว่า สำหรับกรณีปัญหาที่หลายมหาวิทยาลัยยังไม่ได้นำหลักสูตรครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ มาให้คุรุสภาพิจารณารับรองหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบในการบรรจุเข้ารับราชการครูได้นั้น ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มทยอยส่งหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ มาให้พิจารณาแล้วรวม 97 สถาบัน และคาดว่าภายในปีนี้แต่ละสถาบันการศึกษาจะส่งหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่เหลือมาให้พิจารณารับรองหลักสูตรได้ครบทั้งหมด ซึ่งจะทันกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ส่วนกรณีมหาวิทยาลัยใดไม่ส่งหลักสูตรครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ มาให้คุรุสภาพิจารณารับรองก็จะเป็นปัญหาแน่นอน เพราะคุรุสภาจะไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ รวมทั้งจะกระทบกับบัณฑิตที่ไม่สามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูได้ด้วย

ด้านนายมังกร กุลวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไปจัดโฆษณาเปิดอบรมติวข้อสอบการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าหากผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุจะไปเข้าอบรมติวข้อสอบก็เป็นสิทธิส่วนตัว แต่อยากให้พิจารณาให้ดี เพราะไม่อยากให้เสียเงินเสียทองไปฟรีๆ หากมั่นใจในความรู้ความสามารถก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินอบรมหรือติวข้อสอบ น่าจะหาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอ่านเองจะดีกว่า และที่สำคัญผู้ที่ไปจัดติวข้อสอบก็ใช่ว่าจะรู้ข้อสอบ

อย่างไรก็ตาม ตนจะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่เปิดสอบบรรจุข้าราชการครูให้มีความเข้มงวดบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ และการรับสมัครสอบบรรจุครู ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการเปิดอบรมและติวข้อสอบ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการสอบบรรจุข้าราชการครู