แหล่งที่มา: เอกสารคู่มือสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ของฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป

General  Anesthesia

(การดมยาสลบ)

GA

 คือการระงับความรู้สึกโดยการทำให้ผู้ป่วยหมดสติ  ซึ่งอาจจะต้องควบคุมการหายใจของผู้ป่วยด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจในระหว่างการระงับความรู้สึก  และวิสัญญีแพทย์  จะเป็นผู้ให้การดูแลในระหว่างที่ท่านหมดสติอย่างใกล้ชิด  และเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้น  วิสัญญีแพทย์ก็จะปลุกให้ท่านตื่น

การสอดท่อช่วยหายใจ

 ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อต้องได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด

1.    เมื่อท่านเข้าพักในหอรักษาพยาบาล ท่านจะได้รับการเยี่ยมจากวิสัญญีแพทย์เพื่อตรวจประเมิน

     สภาพร่างกาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับความรู้สึกที่ผู้ป่วยจะได้รับในระหว่างการผ่าตัด

2.    ทำความสะอาดร่างกาย  สระผม ถ้าท่านทาเล็บไว้ควรล้างเล็บออกให้สะอาด  เพื่อในระหว่างการระงับความรู้สึกแพทย์จะได้สังเกตปลายมือปลายเท้าได้

3.    ถอดเครื่องประดับ และของมีค่าฝากญาติไว้ ไม่ควรนำสิ่งของที่มีค่าติดตัวในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล

4.    ถ้ามีฟันโยก ฟันปลอม ควรแจ้งให้วิสัญญีแพทย์ทราบ และก่อนไปห้องผ่าตัดควรถอดฟันปลอมออกก่อน

5.     คืนวันก่อนผ่าตัดควรงดน้ำ และอาหารทางปากทุกชนิด ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องงดอาหาร ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย  8  ชั่วโมง (หลังเที่ยงคืน)สามารถดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำหวานใสที่ไม่มีกาก 

     ได้  1 แก้ว   ก่อนการผ่าตัดประมาณ  4 – 6  ชั่วโมง

 ถ้าเป็นเด็กการงดน้ำ -  อาหาร

จะแตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะ

ในระหว่างที่รอรับการผ่าตัด

ท่านจะได้รับการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ท่านจะได้พบวิสัญญีแพทย์ หรือวิสัญญีพยาบาล
ที่รอท่านอยู่ในห้องผ่าตัด  และท่านจะได้รับการซักถาม  เกี่ยวกับ ชื่อ  นามสกุล   
ประวัติการเจ็บป่วย และโรคประจำตัว การแพ้ยา และประวัติการได้รับการระงับความรู้สึก
ตลอดจนการงดน้ำและอาหาร อย่างคร่าว ๆ อีกครั้งหนึ่ง
2. ท่านจะได้รับการ ตรวจวัดความดันโลหิต  วัดชีพจร  และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
3.ท่านจะได้รับบริการการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ เพื่อเป็นทางให้ยาระงับความรู้สึก และยาต่าง ๆ ที่จำเป็นในระหว่างการระงับความรู้สึก
4. วิสัญญีแพทย์จะพิจารณาให้การระงับความรู้สึก   ที่เหมาะสม  และปลอดภัยที่สุดสำหรับท่าน  โดยที่ท่านอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
5. หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นลง ท่านจะได้รับการดูแลในเรื่อง   การหายใจ  ความเจ็บปวด     ระดับการชาอย่างใกล้ชิด ในห้องพักฟื้น อย่างน้อยประมาณ  1 – 3  ชั่วโมง  จนกว่าท่านจะอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงปกติ  จึงจะส่งกลับหอผู้ป่วย

 อาการปกติที่ท่านอาจพบได้ใน ระยะแรก
หลังการดมยาสลบ

1.       เจ็บในคอ  ระคายคอ  เสียงแหบ

2.       อาการคลื่นไส้อาเจียน

3.       เวียนศรีษะ

4.       ปวดเมื่อยตามตัว

5.       หูอื้อ

 การปฏิบัติตัวหลังการได้รับการระงับความรู้สึก

หลังการได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป

( General  Anesthesia )

 ควรหายใจ เข้า ออก ตามที่ได้รับการสอนก่อนการระงับความรู้สึกการหายใจ
    หายใจเข้า            หายใจออก

 ควรเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วที่สุด เมื่อรู้สึกตัวดีเพื่อลดอาการท้องอืดภายหลังการผ่าตัด

การระงับความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัด 

 ท่านจะได้รับการดูแลในเรื่องของความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดจากวิสัญญีแพทย์  และศัลยแพทย์แพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัดท่าน ร่วมกัน  ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้ยาระงับความปวดทางหลอดเลือดดำ

2.     การให้ยาระงับความปวดทางไขสันหลัง

3. การให้ยาระงับความปวดทางเยื่อหุ้มไขสันหลัง

4.     การให้ยาระงับความปวดทางผิวหนัง

5.     การให้ยาระงับความปวดโดยการรับประทาน

        ฉีดยา

ขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย