คำกล่าวอำลาแด่คุณครูฝึกสอน

                 สวัสดีครับ  กระผมนายชัยวัฒน์   แก้วเคน เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส มากล่าวคำอำลาแด่คุณครูที่ฝึกสอนทุกท่าน  ในระยะเวลา 3 เดือนที่คุณครูทุกท่านได้มาฝึกสอนในโรงเรียนของเรา  ทำให้พวกเราชาวเซนต์นิโกลาสทุกคน รู้สึกยินดีและมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง  และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่คอยดูแลและประสิทประสาทวิชาให้กับพวกเราเป็นอย่างดี  ถึงแม้เวลา 3 เดือน ที่คุณครูทุกท่านได้มาฝึกสอนจะผ่านไป  แต่พวกเราก็จะจดจำคุณครูทุกท่านตลอดไปครับ

                 สุดท้ายนี้ ขอท่านนักบุญนิโคลาส องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเซนต์นิโกลาสและบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด   กฤษบำรุง ผู้ที่เราเคารพนับถือ ได้อวยพรให้คุณครูฝึกสอนทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิตตลอดไปครับ

 

                                                                     สภานักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส