ไม่มีไม้เรียวที่เกรี้ยวกราด
จะมีวันที่ฉลาดได้หรือ
ไม่มีเสียงดุด่าหาได้ฤา
จะมีหรือวันนี้ที่เฝ้ารอ 
การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก
แต่สอนดีนั้นยากเป็นหนักหนา
เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา
อีกมีความเมตตาอยู่ในใจ
ครูคือเทียนทองส่องสว่าง
ท่ามกลางความมืดมัวหม่น
ครูคือปูชนียบุคคล
ปวงชนซาบซึ้งศรัทธา
   ครูจึงมิใช่ลูกจ้าง
   อำพรางสอนสั่งบังหน้า
   เบื้องหลังเป็นทาสเงินตรา
   ไขว่คว้าอำนาจลาภยศ
 ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
คือผู้ที่สอนคนเท่านั้นหรือ
ฤาว่าคือคุรุบุคคลดั่งคำลือ
ครูคือใคร ใครคือครู รู้แก่ใจ
   ครูคือผู้ให้ความรู้แก่ชีวิต
   บอกถูกผิดชี้แนะและแก้ไข
   สร้างความคิดประสบการณ์ที่กว้างไกล
   ด้วยดวงใจของตนคนเป็นครู