*-*การประหยัดเงิน*-*

        

                                           

  

        วันนี้นะค่ะก็มีสาระดีเกี่ยวกับการปฎิบัติเงินมาฝากค่ะ

        เงินทองเป็นของนอกกาย แต่เมื่อหามาได้แล้วก็ต้องใช้สอยอย่างประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับดำรงชีพตนเองแล้ว จะต้องรู้จักบริจาคทำบุญด้วย

ข้อควรปฏิบัติ

  • ต้องรู้จักที่จะประหยัด

  • ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย

  • ซื้อแต่ของที่จำเป็น

  • เก็บเงินไว้วันละ 5-10 บาท แต่ต้องทำทุกวันนะค่ะ

          ถ้าทำได้แบบนี้ทุกวัน เราก็จะมีเงินเป็นของตนเองค่ะ