กลอนเศรษฐกิจพอเพียง

หยาดน้ำ้ตา้ ข้าไหลริน สิ้นแรงหมด

ที่นาหด ลดจากร้อย ถอยเกือบสูญ

หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน แสนอาดูร

หนี้เพิ่มพูน คูณความทุกข์ รุกชีวา (21 ธค.49)

จะต่อสู้ กู้นาไร่ ไม่เห็นแสง

บทเรียนแพง แกร่งแค่ไหน ก็หนักหนา

กราบพ่อหลวง เหล่าปวงเทพ และเทวา

ขอพึ่งพา เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงลูกไทย

...............................................

 
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต มาช่วยคิดช่วยทำตามพ่อสอน

พ่ออยู่หัวผู้นำราษฎร ประชากรมีสุขทุกถิ่นแดน

พ่อนั้นสอนความพอเพียงเคียงกายไว้ จะทำให้ชีวิตเปรียบแก้วแหวน

และทำให้บ้านเมืองไม่ขาดแคลน ในถิ่นแดนชนบทที่ห่างไกล

ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องประหยัด มัธยัสถ์เรื่องเงินจะลื่นไหล

ได้เงินมาใช้น้อยค่อยใช้ไป ประหยัดไว้ใช้ยามที่จำเป็น

เก็บออมเงินเอาไว้แต่ตอนนี้ วันที่ดีข้างหน้ายังมองเห็น

ภายภาคหน้าใช้ชีวิตไม่ยากเย็น ไม่ลำเค็ญมีความสุขทุกเวลา

ทำตามที่ในหลวงดำริไว้ ให้คนไทยช่วยกันหมั่นศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงคือวิชา จะนำพาความเจริญสู่คนไทย