การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดการสอนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้  โดยสามารถดาวโหลดตัวอย่างได้จากไฟล์อัลบั้ม  นะคะ......