โครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
เริ่มต้น 1.99% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 1.2 ล้านบาท
อายุ
ไม่กำหนด

โครงการบ้านล้านหลังคืออะไร 

กลับมาอีกครั้งกับโครงการบ้านล้านหลัเฟส 3 ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการจากธนาคาร ธอส ที่ต้องการส่งเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้เงื่อนไขจำกัดในเรื่องของราคาบ้านที่จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่เป็นของตัวเองได้ ซึ่งโครงการบ้านล้านหลังได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและถือได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้ได้มาถึงการให้บริการในเฟสที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นโครงการสินเชื่อที่ให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน ธอส ได้นั้นเอง สำหรับความหมายโดยรวมของโครงการบ้านล้านหลังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการให้บริการสินเชื่อบ้าน ธอส ภายใต้วงเงินที่ไม่สูงมากนักและมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงและสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเป็นหลัก 

โครงการบ้านล้านหลังตอบโจทย์กับใครบ้าง

สำหรับการให้บริการผ่านโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566 ในเฟสล่าสุดซึ่งก็คือเฟสที่ 3 นี้จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างชัดเจน ซึ่งก็คือเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการกู้ซื้อบ้าน ธอส ในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทอื่นจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการบ้าน ธอส หรือโครงการบ้านล้านหลังได้

สมัครลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลังต้องใช้อะไรบ้างและอาชีพอิสระยื่นกู้ ธอส ได้ไหม?

แน่นอนว่าการโครงการบ้านล้านหลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้าน 2566 นี้สามารถเข้าถึงได้กับคนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถดำเนินการกู้ธนาคาร ธอส ด้วยโครงการบ้านล้านหลังได้ แต่จะต้องใช้เอกสารสำคัญดังต่อไปนี้ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารทะเบียนบ้าน
 3. กรณีสมรสหรือแต่งงานแล้วใช้เอกสารสำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน 
 6. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. สำเนาบัญชีเงินฝาก 6 เดือนล่าสุด
 8. สำเนาบัญชีที่ใช้ในการฝากเงินย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 9. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 10. เอกสารหลักฐานสำหรับการแสดงการเสียภาษีเงินได้ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 11. รูปถ่ายห้างร้านหรือกิจการที่ดำเนินการ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
 12. เอกสำเนาประกอบวิชาชีพในการดำเนินกิจการ

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ธอส อาจมีจำนวนมากอยู่พอสมควร แต่หากคำนึงถึงข้อดีข้อเสียที่ได้จากการเข่ารวมนั้นถือว่าคุ้มค่าอยู่ไม่น้อยเลย

ส่องรายละเอียดสำคัญของโครงการบ้านล้านหลังเฟสล่าสุด 2566/2023

เรามาดูกันหน่อยว่า รายละเอียดสำคัญเฉพาะสำหรับโครงการบ้านล้านหลังหรือรายละเอียดสินเชื่อจากบ้านล้านหลังที่ ธอส มีให้บริการอยู่นี้มีอะไรบ้าง 

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อจากโครงการบ้านล้านหลังเพื่อสามารถซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือปลูกสร้างอาคารและบ้านเรือนพร้อมทั้งซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกได้
 • วงเงินในการให้กู้กำหนดสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนบ้าน ธอส ขั้นต่ำ 7 ปีและจะต้องไม่เกิน 40 ปี แต่หากนับระยะผ่อนบ้าน ธอส กับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 กำหนด 3% ต่อปี / สำหรับปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี/ ตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยกรณีเป็นลูกค้ารายย่อย MRR-0.75% ต่อปี แต่หากเป็นการหักสวัสดิการเงินเดือนดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MRR-1% ต่อปี

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมียอดรวมผลิตภัณฑ์ของทีทีบีไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท)
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 7% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท
อายุ
ช่อง 20-99 ปี
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20 ปีบริบูรณ์
Scroll to Top