สินเชื่อคนพิการ 2567

สินเชื่อคนพิการ 2567

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงิน
สูงสุด 120,000 บาท
อายุ
ไม่กำหนด

สินเชื่อคนพิการ 2567 กู้ได้จริง ไม่มีหลอก

อาจมีหลาย ๆ คนที่สงสัยว่าสินเชื่อคนพิการ 2567 มีจริงหรือ แล้วเชื่อถือได้ไหม ซึ่งก็ต้องบอกว่าสินเชื่อคนพิการ 2567 หรือบริการกู้เงินคนพิการมีอยู่จริง ๆ และไม่ต้องกลัวโดนหลอกหากขอสินเชื่อไปแล้ว สำหรับเงินกู้คนพิการปี 2567 นี้ เป็นหนึ่งในโครงการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้กู้เงินลงทุนจากสินเชื่อคนพิการ 2567 จะได้รับวงเงินสูงสุดคนละไม่เกิน 60000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน สำหรับช่องทางการลงทะเบียนนั้น สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยการสแกน QR Code จากนั้นก็จัดส่งเอกสานที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ สินเชื่อคนพิการ 2567 ค่อนข้างตอบโจทย์อย่างมาก เพราะโดยทั่วไปแล้ว คนพิการเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนได้ยาก ดังนั้น ถ้าไม่มีสินเชื่อคนพิการปี 2024 ก็คงลำบากกว่านี้

สินเชื่อคนพิการ 2567 คนดูแลก็กู้ได้

หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดคิดว่าสินเชื่อคนพิการ 2567 จากกองทุนคนพิการหรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กู้ได้เฉพาะคนพิการเท่านั้น แต่ถ้าไปอ่านรายละเอียดในเงื่อนไขจริง ๆ จะพบว่าผู้ดูแลคนพิการก็สามารถกู้สินเชื่อคนพิการ 2567 ได้เช่นเดียวกัน โดยสินเชื่อเพื่อการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นำวงเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ดูแลคนพิการคนไหนที่สนใจกู้สินเชื่อคนพิการ 2567 จะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้ด้วย ในส่วนของขั้นตอนการสมัครกู้ยืมเงินคนพิการนั้น เริ่มจาก 1. ลงทะเบียนยื่นคำร้อง 2. เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริง 3. เจ้าหน้าที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 4. แจ้งผลการพิจารณา 5. เจ้าหน้าที่นัดทำสัญญาสินเชื่อคนพิการ และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ อย่างไรก็ตาม คนดูแลผู้พิการที่อยากหาเงินลงทุน บอกเลยว่าสินเชื่อคนพิการ 2567 เป็นแหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์ที่สุด โดยจะอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 60000 บาทเลยทีเดียว


คนพิการที่ต้องการกู้สินเชื่อคนพิการ 2567 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คนพิการคนไหนที่ต้องการกู้สินเชื่อคนพิการ 2567 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ผู้กู้สินเชื่อคนพิการ 2567 ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 2. มีความจำเป็นในการกู้สินเชื่อเพื่อการลงทุนดังกล่าว 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอกู้ยืมเงินคนพิการ 4. ผู้กู้สินเชื่อคนพิการ 2567 บรรลุนิติภาวะ 5. ผู้กู้สินเชื่อคนพิการ 2567 มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือมีที่อยู่ถาวร 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินกองทุนคนพิการ 7. มีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ตามที่เงื่อนไขกำหนด จะเห็นได้ว่าสินเชื่อเพื่อการลงทุน หรือสินเชื่อคนพิการมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ที่ชัดเจนมาก ๆ ดังนั้น คนทีคิดจะกู้ก็อย่าลืมเช็คเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดีก่อน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมียอดรวมผลิตภัณฑ์ของทีทีบีไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท)
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 7% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท
อายุ
ช่อง 20-99 ปี
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20 ปีบริบูรณ์
Scroll to Top