กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

เงินเดือน
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
อายุ
ช่วง 20 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการได้ง่ายด้วยตัวเอง

ล่าสุดกองทุนคนพิการได้มีการสนับสนุนผู้พิการให้มีทุนประกอบอาชีพเพื่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจึงได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนพิการออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้หรือกู้เงินคนพิการ 2566 โดยท่านใดที่ต้องการที่จะกู้ยืมเงินคนพิการนั้นอยากให้ทำการศึกษารายละเอียดสินเชื่อคนพิการ 2566 เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการกู้เงินคนพิการ 2023 , เอกสารของผู้สมัครหรือการค้ำประกันในส่วนของเงินกู้คนพิการ และระยะเวลาผ่อนสำหรับการกู้เงินด่วนอีกด้วย ซึ่งหากท่านอยากทราบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ นั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทางออนไลน์อย่างพันทิปในหัวข้อ กู้เงินคนพิการหรือปล่อยกู้ให้กับคนพิการได้แล้ววันนี้

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 

หากท่านสนใจและต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ผ่านการพิจารณาได้โดยง่ายที่จะกู้ยืมเงินคนพิการสามารถที่จะทำการลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 2566 ได้โดยเอกสารที่ท่านต้องเตรียมในการกู้เงินด่วนนั้นมี ดังนี้ 

  • เอกสารการค้ำประกันต่าง ๆ ของผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อทำการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์
  • สำเนาสมุดประจำตัวของผู้พิการพร้อมกับนำฉบับจริงมายืนยันสินเชื่อคนพิการ 2566 ด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อทำการยื่นกู้เงินคนพิการ
  • แผนที่แสดงที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบกิจการของผู้พิการ
  • ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าจะนำเงินกู้คนพิการไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินการปล่อยกู้ของทุนประกอบอาชีพและระยะเวลาผ่อนของการกู้เงินคนพิการ 2023 นั่นเอง

และนอกเหนือจากเอกสารนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ที่ทางกองทุนคนพิการได้กำหนดไว้เช่นกัน

เงื่อนไขเบื้องต้นในการกู้เงินคนพิการ

หากกล่าวถึงในเรื่องของคุณสมบัติในการกู้เงินคนพิการ 2566 ก็จำเป็นไม่แพ้กับในส่วนของเอกสารเลย เนื่องจากหากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางสินเชื่อคนพิการ 2566 หรือกู้เงินคนพิการของกองทุนคนพิการได้กำหนดไว้นั้นท่านก็จะผ่านการพิจารณาง่ายขึ้นนั่นเอง ดังนั้น หากท่านต้องการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • เป็นบุคคลพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้กำหนด
  • หากต้องการกู้เงินคนพิการ 2023 อายุของผู้กู้จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 17 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่าที่กำหนดจะต้องผ่านการรับรองโดยผู้ปกครอง
  • มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งตรงกับพื้นที่ที่จะขอเงินคนพิการ
  • ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติค้างชำระหนี้เงินกองทุนผู้พิการ และอื่น ๆ

นอกจากนี้หากท่านสนใจเงินกู้คนพิการและต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้สามารถทำการลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมียอดรวมผลิตภัณฑ์ของทีทีบีไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท)
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 7% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 ล้านบาท
อายุ
ช่อง 20-99 ปี
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20 ปีบริบูรณ์
Scroll to Top