การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยออกอากาศสดตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ช่อง DLTV 1 - DLTV 15 หรือทาง TRUE vision ตั้งแต่ช่อง 81 - 95 นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยที่เว็บไซต์ www.dlf.ac.th ซึ่งผู้เรียนสามารถดูการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ตเหมือนกับเรียนผ่านดาวเทียม กล่าวคือดูได้ทั้ง 2 ระบบ ในเวลาเดียวกัน

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มได้เลยค่ะ หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกท่านค่ะ