การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดฝึกเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้....สามารถสำรองข้อมูลชุดฝึกได้ที่ไฟล์อัลบั้มนะคะ....