วันนี้ได้สอนนักเรียน วาดภาพการ์ตูนภาพสัตว์อย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดลานบุญ เป็นที่น่าประทับใจมากเพราะจากหลายต่อหลายครั้งที่สอนนักเรียนวาดภาพ ครั้งนี้ผลงานออกมาดี ตั้งแต่การร่างภาพ โดยที่ครูให้นักเรียนวาดตามก่อนและต่อเติมบรรยากาศที่นักเรียนจินตนาการเอง ทุกคนทำได้ดี แต่พอถึงเวลาระบายสี ครูให้นักเรียนใช้สีช๊อค นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักการใช้สี มีเพียงไม่กี่คนที่ทำได้ไม่ดีนักในชั้นตอนนี้ ครูต้องให้นักเรียนรู้จักการไล่เฉดสีใหม่ตามลักษณะของสีซึ่งคาดว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้บ่อย ๆ ก็จะทำได้ดีมากกว่าเดิม