ใบความรู้Selection Tools  สำหรับเรื่องนี้ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างยิ่งเลย เพราะเป็นพื้นฐานของงานกราฟิค งานจะออกมาดี ไม่ดี ส่วนหนึ่งก็มาจาก Selection  Selection Tools ใน Photoshop 6.0 ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มดังนี้Marquee Tools
ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือในกลุ่มดังนี้
1. Rectangular Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
2. Elliptical Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่เป็นรูปวงรีหรือวงกลม
3. Single Column Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ในแนวตั้งที่มีความกว้างแค่ 1 พิกเซล
4. Single Row Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ในแนวนอนที่มีความกว้างแค่ 1 พิกเซล
Move Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนภาพที่เราได้เลือกไว้ หรือถ้าไม่ได้เลือกไว้ก็จะเป็นการเลื่อนภาพทั้งหมดในเลยอร์นั้น ยกเว้น Background Layer เท่านั้นที่ไม่สามารถเลื่อนได้ ถ้าไม่ได้ทำการเลือกLasso Tools ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือในกลุ่มดังนี้
1. Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกรูปทรงอิสระ ซึ่งการควบคุมเครื่องมือจะใช้เมาส์ หรือปากกาโดยตรง ซึ่งค่อนข้างที่จะยากต่อการใช้งาน
2. Magnetic Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกรูปทรงอิสระเหมือนกัน แต่จะมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อเราคลิ๊กกำหนดจุดเริ่มต้นของการเลือกแล้ว เมื่อเราลากเมาส์(โดยไม่ต้องคลิ๊กเมาส์ค้าง)เส้นการเลือกของเราจะถูกดูดติดกับพื้นผิวที่เราต้องการเลือกทันที ซึ่งรูปที่เหมาะสำหรับการใช้เครื่องมือนี้ก็คือรูปที่มีสีของวัตถุกับ background แตกต่างกันอย่างชัดเจน
3. Polygalnal Lasso Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกรูปทรงอิสระอีกเช่นกัน แต่จะเป็นการเลือกโดยใช้เส้นตรงตลอด และขอบเขตที่ได้จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม
Magic Wand Tool เป็นเครื่องมือเลือกที่ใช้เลือกรูปจากค่าของสี โดยจะเลือกที่ช่วงสีเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน Crop Tool เป็นเครื่องสำหรับตัดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยส่วนที่ถูกตัดจะถูกตัดทิ้งไปจริง ๆ และขนาดของภาพจะลดลงเหลือเท่าขนาดของภาพที่ยังเหลืออยู่Slice Tools เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Photoshop 6.0 ซึ่งแต่เดิมจะมีเฉพาะในโปรแกรม Image ready เท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือในกลุ่มดังนี้
1. Slice Tool เป็นเครื่องมือสำหรับแบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ (รูปสี่เหลี่ยม) เพื่อนำไปใช้ในงานเว็บ เพื่อให้ภาพโหลดเร็วขึ้น
2. Slice Select Tool เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกภาพที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆแล้ว
มือใหม่หลาย ๆ คน เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว อาจจะมองไม่เห็นเครื่องมือทุกตัวที่ได้กล่าวถึงนั่นก็เพราะว่าเครื่องมือบางตัวนั้นซ่อนอยู่ในชุดเครื่องมือของมันในการเรียกมันออกมาใช้งานนั้น ต้องเลื่อนเมาส์ไปที่ชุดเครื่องมือที่เราต้องการจะใช้ จากนั้นคลิ๊กซ้ายค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ก็จะปรากฏรูปของเครื่องมืออื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ขึ้นมา ดังรูปที่ 1 ให้เราเลือกใช้ อยากจะใช้อันไหนก็เลือกอันนั้น แล้วภาพของเครื่องมือชิ้นนั้นก็จะไปแทนที่เครื่องมืออันก่อนในชุดของมัน รูปที่ 1 เมนูย่อยใน Selection Tool Bars