วันนี้เรามีนวัตกรรมดีๆมาฝากกันเป็นการคิดค้นสมุนไพรทำยากำจัดเหาทดแทนแชมพูจากสารเคมีที่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกำจัดเหาได้ถึง 95 %

    นางสาวมยุรา สุนย์วีระ และทีมงานได้พัฒนาแชมพูสมุนไพรสำหรับป้องกันและกำจัดเหาได้สำเร็จ สามารถใช้ทดแทนแชมพูยาที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดได้ พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์มีอยู่หลายชนิด เช่น สาบเสือ ชาจีน ส้มป่อย ขิง ขมิ้นชันและดีปลีประสิทธิภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดพบว่าแชมพูจากสารสกัดดีปลีมีประสิทธิภาพกำจัดเหาได้ดีที่สุด อีกทั้งให้ผลดีกว่าแชมพูที่จำหน่ายตามท้องตลาดด้วยซึ่งเมื่อนำไปทดสอบกับอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งเป็นเวลา 30วัน พบว่าเหาถูกกำจัดไปได้ถึง 95 %

    ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อน มีแหล่งของพืชสมุนไพรอยู่มากมาย หากสามารถนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการกำจัดเหามนุษย์ได้ ก็จะเกิดผลดีอย่างมากมายเลยทีเดียว