ศาสตร์การตั้งชื่อสุนัข
  ตั้งชื่อสุนัขมงคล

                    ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อสุนัข ไม่เหมือนคน เพราะการณ์ตั้งชื่อสุนัข คนส่วนใหญ่มักตั้งแบบไม่ค่อยจริงจัง สั้นๆ และไม่มีนามสกุล แต่จะว่าไปแล้ว การตั้งชื่อสุนัขให้เป็นมงคล ก็ส่งผลให้มีมงคลตามมา เช่น บางคนตั้งชื่อสุนัขว่า เก้าแสน ตามลิขิตเก้าเป็นมงคลไทย ก็ทำให้ก้าวหน้า แสนก็ร่ำรวย สุนัขบ้านนี้ชื่อเป็นมงคล ชีวิตของเจ้าของก็ดีมีชื่อเสียงทำมาค้าขึ้น

                     แต่กลับกัน บางบ้านสุนัขชื่อ มืด รถถัง ตอบิโด  สายฟ้า ฯลฯ ชื่อเหล่านี้ถ้าดวงเจ้าของไม่แรงพอ ชื่อสุนัขเหล่านี้ความหมายถึงการต่อต้านพลัง สุนัขส่วนใหญ่จะเลี้ยงเฝ้าบ้าน บริเวณหน้าบ้าน ท่านก็เหมือน มีสัตว์ไว้ต้านพลังงานหน้าดีๆที่หน้าบ้าน โชคลาภดีๆ จึงไม่เข้าบ้าน เข้าครอบครัวท่านแทนที่จะรุ่งโรจน์ ก็อาจไม่เป็นไปในทางที่ดีก็ได้  อันนี้สำคัญ การตั้งชื่อสุนัขไม่ใช่อะไรก็ได้ ต้องดู วัน เดือน ปี เกิดสุนัข สายพันธุ์ และตัวท่านด้วย