สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน จว.ชลบุรี ได้แก่ ปูก้ามดาบ  ปูแสม  ปูทะเล  แมงดาถ้วย หอยขี้นก ปลาตีน กุ้งเคย และ และ นกยาง

ภาพประกอบ ปลาตีน