ขอให้นักศึกษา ส่งแผนการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลที่นี่นะครับ และนำแผนดังกล่าวไปใช้กับนักเรียน ผลเป็นอย่างไร ให้จัดทำเป็นรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแบบฟอร์มที่ผมให้ไป และนำรายงานผลดังกล่าวมานำเสนอในวันสุดท้ายของการเรียนวิชานี้ คือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน นะครับ

ขอให้มีความสุขกับการช่วยเหลือลูกศิษย์ของเราทุกคนนะครับ

วัฒนา