ขลุบหมุนนวัตกรรมทางการเกษตร ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ให้เกษตรของไทย

ขลุบหมุนนวัตกรรมทางการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวให้เกษตรการไทและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร

นายกรชนินทร์ โอภาสเสถียร บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด หนึ่งในบริษัท ที่ร่วมออกร้านในงาน Agritech งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับพืชสวน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯกล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่นาข้าวชลประทานราว 8 ล้านไร่ เกษตรกรนิยมทำนาหว่านน้ำตม 2-3 ครั้งต่อปีการเตรียมดินครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้ความเป็นเทือกที่เหมาะสมและได้ระดับเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจึงได้ออกแบบและพัฒนาขลุบหมุน สำหรับเตรียมดินขั้นที่ 2 ในนาข้าวชลประทาน โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 20-35 แรงม้า เป็นต้นกำลัง ลักษณะของใบมีดเป็นแบบ Cage Wheel ซึ่งมีลักษณะใบมีดเชื่อมติดกับกรงเหล็กหมุนวางเรียงสลับกัน ขลุบหมุนสามารทำเทือกให้มีความละเอียด และเรียบได้ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การเตรียมดินมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร