ช่อดอกมะลิมะ....มะ.....แม่  

ในวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอมอบมะลิช่อนี้ให้กับแม่ทกๆคน  เพราะท่านเป็นคนที่ให้ความรักและให้กำเนิดเรามา  แต่ดอกมะลิแค่ช่อเดียวไม่สามารถทดแทนพระคุณของแม่ได้หมด  และใช่ว่าแม่จะต้องการดอกมะลิ  แต่สิ่งที่ท่านต้องการคือ  การที่ลูกเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิต  นี่คือสิ่งที่แม่ต้องการมากที่สุด