1. มีโอกาส download script ของ SyobonAction

2. ติดตั้ง Cygwin

3. ติดตั้ง SDL

4. ติดตั้ง GCC

5. Compile และ run บน Cygwin ก็ผ่านง่ายสุดล่ะในบรรดา Virtual machine