เขียนความในใจก่อนจากกัน เป็น friendship ถึง อ อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์