จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. บุคลิกภาพที่ดีมีความสำคัญต่อการสัมภาษณ์งานอย่างไร

(1) ทำให้ผู้สัมภาษณ์เกรงใจจึงไม่ถามมาก

(2) ทำให้ผู้สัมภาษณ์ต้องการยุติการสัมภาษณ์

(3) ทำให้ผู้สัมภาษณ์พูดคุยกับเรานานเป็นพิเศษ

(4) ทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจและให้การสนับสนุน


2. ข้อใดจับคู่เทคโนโลยีกับอาชีพได้สัมพันธ์กัน

(1) วิทยากร - เครื่องฉายทึบแสง

(2) แม่บ้าน - เครื่องตัดหญ้า

(3) แพทย์ - เตาไมโครเวฟ

(4) คนสวน - เตาเผาขยะ


3. ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อาชีพ

(1) การสัมภาษณ์

(2) การซื้อเสื้อผ้า

(3) การเตรียมตัวหางาน

(4) การพัฒนาบุคลิกภาพ


4. เพราะเหตุใดการแสดงบทบาทสมมุติจึงมักแสดงโดยไม่มีการเตรียมตัว

(1) เพราะต้องการให้ผู้แสดงเกิดความลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ

(2) เพราะต้องการให้ผู้แสดงมีอารมณ์ร่วมในการแสดงเต็มที่

(3) เพราะต้องการแสดงให้ผู้ชมสามารถตีความได้หลายทาง

(4) เพราะเป็นเทคนิคที่ทำให้การแสดงตื่นเต้นเร้าใจ


5. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพอย่างมีความรับผิดชอบ

(1) ปรับตาชั่งผักและผลไม้ให้เบากว่าความเป็นจริงประมาณครึ่งกิโลกรัม

(2) เติมยาสระผมผสมแบบเจือจางเข้าไปในขวดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่าย

(3) ทิ้งน้ำเสียจากโรงงานลงในแม่น้ำลำคลองโดยไม่บำบัดให้ดีก่อน

(4) คัดแยกอาหารแช่แข็งที่หมดอายุไปทิ้งโดยไม่จำหน่ายเลหลัง


6. ข้อใดสรุปประโยชน์ของการจำลองอาชีพได้ถูกต้อง

(1) ช่วยสร้างรายได้

(2) ช่วยสร้างเกียรติยศชื่อเสียง

(3) ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่งานอาชีพ

(4) ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กรธุรกิจ


7. การกรอกใบสมัครงานในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้ว่าจ้างสนใจควรปฏิบัติตามข้อใด

(1) กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

(2) ใช้ตัวอักษรสีในการกรอกใบสมัคร

(3) ตกแต่งภาพถ่ายให้ดูดีเกินจริงแนบไปด้วย

(4) แนบไฟล์เสียงแนะนำตนเองไปในใบสมัคร


8. ถ้าต้องเปลี่ยนงานควรเตรียมตัวอย่างไร

(1) ขอหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานทุกคน

(2) เลือกซื้อของขวัญไว้ให้เพื่อนร่วมงานทุกคน

(3) สั่งสมประสบการณ์การทำงานให้มากที่สุด

(4) ใช้เวลาทำงานในสำนักงานให้นานที่สุด


9. สถานที่ทำงานใดที่ควรไปสมัครงานมากที่สุด

(1) ซื้อประกันชีวิตให้แก่ลูกจ้างทุกคนโดยไม่มีข้อแม้

(2) เลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนตามความสามารถ

(3) ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง แต่มีค่าล่วงเวลาให้

(4) มีสถานที่ใหญ่โต และมีลูกจ้างจำนวนมาก


10. นิทรรศการรูปแบบใดน่าสนใจที่สุด

(1) มีความสมดุลในการจัดวางภาพและวัตถุ

(2) มีสื่อหลายรูปแบบจัดแสดงร่วมกัน

(3) มีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

(4) มีสีสันตัดกันโดดเด่น