ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ โลกของเราได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการคมนาคม ถึงอย่าไรก็ตามแม้โลกของเราจะพัฒนาไปเร็วเท่าไรก็ตาม มันก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเอง

โดยการศึกษาของไทยเองก็มีผลเช่นกัน ข้อดีของเทคโลยีในการศึกษา อาจจะเป็นความสะดวกสบายและทันสมัย ได้รู้จักโลกภายนอกผ่านเน็ตเวิรค์ เช่น ความสะดวกสบายและสารพัดประโยชน์ของกระดานดำ สามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านแท็บเล็ต แต่ข้อเสียของมันคือ ครูกับนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน เพราะนักเรียนนั้นคิดว่าครูของตนนั้นคือเเท๊บเล๊ตเล่มบาง

เพราะฉะนั้นการศึกษาของไทยที่ควรจะเป็นในตอนนี้นั้น คือ ครูและนักเรียนควรเข้าหากันโดยให้ครูและนักเรียนร่วมกันใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีที่ถูกต้อง หรือการใช้เทคโนโลยีควรอยู่ในการดูแลของครูและผู้ปกครอง เพื่อลดความเสี่ยงที่เด็กจะกลายเป็นคนติดเทคโนโลยีมากเกินไป

ที่มาของรูป : http://technic.supreme.co.th/index.php/15-news/5-2015-02-17-04-29-10.html