ที่มา : http://campus.sanook.com/1376973/

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย พร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร เป็นต้น ล้วนเเต่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากถึงขนาดนี้

ในขณะนี้การเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีเป็นที่น่าสนใจจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่เห็นได้ชัดเจน คือ ด้านการศึกษา มีการพัฒนามากขึ้น เกิดการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน เกิดเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ลงมือทำ ได้หาประสบการณ์โดยตรงจากตนเอง ได้เห็นภาพการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดิฉันมีภาพมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาว่า ครูต้องไม่สอนเเต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิต หน้าที่ของครูจึงต้องเปลี่ยนจากการ "สอน" เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวของผู้เรียนเองให้ผู้เรียนได้เห็นว่าทุกคนมีความสามรถในตนเอง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเริ่มจากตนเองเเล้วพัฒนาเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน ให้ความสำคัญในการค้นหาความรู้ เเละที่สำคัญ คือ ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ให้ทันโลกเเละสถานการณ์ ดังนั้น "ครูต้องออกแบบการเรียนรู้" ให้ผู้เรียนได้เรียนในสภาพที่เป็นจริงมากที่สุด

ที่มา : https://plus.google.com/103884464434267145955