1) การเตรียมตัวหางานมีวิธีการอย่างไร

ตอบ 1. เลือกตามความชอบหรือความสนใจ

2. เลือกตามความถนัด

3. เลือกตามสถิปัญญาและความสามารถ

4. ค่านิยม


2) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพหรือหน้าที่การงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ 1. กิจกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ

2. ความรู้และทักษะที่เป็นลักษณะเฉพาะ

3. เครื่องแบบหรือชุดที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

4. สถานที่ปฏิบัติงาน

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

6. การเดินทาง

7. ค่าตอบแทน3) ทำไมจึงต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าทำงาน

ตอบ เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก


4) หากต้องการสมัครงานจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ 1.ขั้นเตรียมเอกสารและหลักฐาน

2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน

3. ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร


5) การเข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงานมีวิธีเตรียมการอย่างไร

ตอบ 1. ทำความรู้จักองค์กร

2. รู้จักตัวเอง – สำรวจตัวเองในเรื่องต่าง ๆ คุณเก่งอะไร อ่อนอะไร ความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณมีอะไรบ้าง

3. รู้จักถามคำถาม – ในการสัมภาษณ์งานไม่ควรเป็นฝ่ายตอบอย่างเดียว ควรมีการถามกลับผู้สัมภาษณ์ด้วย

4. เตรียมตัวตอบคำถามที่มักพบเสมอ เช่น ประวัติการศึกษา ลักษณะนิสัย ความสามารถ

5. พูดถึงอนาคต ไม่กล่าวโทษอดีต


6) การทำงานให้ก้าวหน้ามีหลักปฏิบัติอย่างไร

ตอบ 1. กระตือรือร้น

2. ลดความลังเลใจ

3. รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่

4. มั่นคง

5. เชื่อมั่นในตนเอง7) การเปลี่ยนงานบ่อยจะส่งผลอย่างไรในการทำงาน

ตอบ 1. ทำให้เราเป็นคนไม่อดทน

2. การทำงานแต่ละที่สั้นเกินไป

3. ทำให้เรานำประสบการณ์ไปต่อยอดได้ลำบาก

4. เป็นประวัติที่ไม่ดีของเรา เพราะประวัติและระยะเวลาในการทำงานนี้จะโชว์อยู่บนใบสมัครงานของเรา