1. การเตรียมตัวหางานมีวิธีการอย่างไร2. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพหรือหน้าที่การงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร3. ทำไมจึงต้อมีการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าทำงาน

เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็นอย่างมาก ผู้มีบุคลิกภาพดีจะได้รับการนับถือ การสนับสนุน ความไว้ใจ และความประทับใจจากผู้พบเห็น


4. หากต้องการสมัครงานจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

  • เตรียมเอกสารและหลักฐาน
  • เดินทางไปสมัครงงาน แต่งกายสุภาพ
  • เขียนใบสมัครงงานด้ยความรอบคอบ

5. การเข้ารับสัมภาษณ์เข้าทำงานมีวิธีเตรียมการอย่างไร6. การทำงานให้ก้าวหน้ามีหลักปฏิบัติอย่างไร7. การเปลี่ยนงานบ่อยจะส่งผลอย่างไรในการทำงาน