- ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมบนลีนุกซ์มิ้นต์

- แก้ระบบเบิกจ่ายวัสดุห้องปฎิบัติการนศ. code php ทำงานร่วมกับ Yiiframework