หลังจากให้นักเรียนฝึก
การฟังและคิดวิเคราะห์ เช่น

  • อ่านข้อความให้ฟังว่า คบคนให้ดูหน้า / ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ  จะลุกให้ดูหลัง .........แล้วให้นักเรียนเติมข้อความ มีหลายคนคิดสำนวนให้ใหม่ (เหตูเพราะไม่รู้) คำตอบคือ จะนั่งให้ดูที่
  • ครูอ่าน ฟุตบอล / กีฬา , วิ่งผลัด / กรีฑา , ดวงดาว ........คำตอบคือ จักรวาล
  • สังเกตดูสีหน้านักเรียนจากความงง กลายเป็นความสนุกกับการตอบ (ผิดถูกเป็นอีกเรื่อง) สรุปว่า อ่านมากก็รู้มาก แถมเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นด้วย

  ครูแนะนำหนังสือที่ช่วยการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนที่สนใจ  หาอ่านเพิ่ม แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีนักเรียนสนใจสักเท่าไร แต่คิดอีกที่ มีเพียง ๑ คนก็คุ้มค่าแล้ว