ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/tri.ppt

สมบัติรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/s-tri-1.ppt

การนำสมบัติสามเหลี่ยมคล้ายไปใช้แก้โจทย์ปัญหา ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/s-tri-ap2.ppt