แผนที่เขาพระวิหาร

400092_10200345725034092_1175999545_n.jp

เป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map)                    

เส้นสีแดงยาวเป็นพื้นที่ของไทยแต่ก่อน และสีเหลืองรูปคล้ายสามเหลียมเป็นพื้นที่ของเขาพระวิหาร และแทบสีเหลืองยาวเป็นพื้นที่ที่ไทยอาจจะต้องเสียไปไปให้ประเทศกัมพูชา ทิศเหนือคือประเทศไทย ทิศใต้คือกัมพูชา  

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา http://webboard.serithai.net/topic/29472