การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน         
          เริ่มตั้งแต่ภายในบ้าน ตื่นนอน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงกับคอมพิวเตอร์  เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์PC โทรศัพท์มือถือ Tablet ดูหนังฟังเพลง ฯลฯ  และทางอ้อม เช่นหนังสือพมิพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์
          พอออกจากบ้านเดินทางไปทำงาน ก็มีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมการคมนาคม ตั้งแต่การจราจร ระบบการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  หรือผ่านดาวเทียม การติดต่อสื่อสารมวลชน ก็ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ
          เมื่อถึงที่ทำงาน อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หลายเรื่อง ตั้งแต่การพิมพ์ การคำนวน การรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นการทำงานโดยตรงในสำนักงาน การพบปะพูดคุยในที่ต่างสถานที่ การใช้โทรพิมพ์ โทรศัพท์ทางไกลติดต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์
 
          ส่วนผู้อยู่ทางบ้าน อาจจะได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา ไฟฟ้า หนังสือพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ ที่จัดพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ การจับจ่ายกับข้าวภายในบ้าน บ้านเราอาจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มากนัก แต่ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มีตลาดที่ใช้คอมพิวเตอร์มากมาย ที่สามารถ Shopping ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งในบ้านเราก็พอมีบ้างเกี่ยวกับซื้อขายสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์  การไปต่อทะเบียนรถ ไปธนาคาร ก็อาจจะได้ใช้บริการเงินด่วนหรือบริการคอมพิวเตอร์อื่นๆ อีก
          ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าในสมัยนี้ไม่ว่าเราต้องการจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับเราโดยที่เราไม่ทราบ     
          ในประเทศอุตสาหกรรมอย่างสหรัฐอเมริกาขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าทุกบ้านจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโพรเซสเซอร์อยู่โดยเฉลี่ยบ้านละ ๓ เครื่อง คือ ในรถยนต์บ้าง ในเครื่องไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์บ้าง
          นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์ออกมาขายสามารถทำงานต่างๆ เช่น
กวาดบ้าน ล้างชาม ทำกับข้าว เลี้ยงลูกให้ได้ สำหรับบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกานั้น หุ่นยนต์ดังกล่าวคงเหมาะสม แต่สำหรับบ้านเราก็คงจะต้องพิจารณากันอีกหลายแง่หลายมุม และอีกสักระยะหนึ่ง
          เวลาไปหาความบันเทิงอาจจะพบการใช้คอมพิวเตอร์หลายกรณี เช่น
มีการนำคอมพิวเตอร์ควบคุมเกี่ยวกับการดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำภาพยนตร์การ์ตูน ช่วยแต่งเพลง ช่วยเขียนรูป มีการใช้คอมพิวเตอร์เล่นหมากกระดาน เล่นเกมต่างๆ ทางจอโทรทัศน์คอมพิวเตอร์  มีการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับถ่ายรูป และมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมแสงสีในการแสดง เป็นต้น
          เวลาไปดูกีฬาก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ในการแข่งขันก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการตัดสินได้เป็นธรรมขึ้น ช่วยรายงานสรุปผลการแข่งขันจากสนามต่างๆ 
         และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของท่านมีอะไรบ้าง

 

ที่มา
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน. [Online] Available :          
http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?select=1&q=%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC%E3%B9%AA%D5%C7%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%C7%D1%B9 Accessed [15/07/2556].