ความประทับใจของฉันคือ การที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเพราะนานๆที่จะได้เวลาไปเที่ยวกันการที่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทะเลได้ไปกันหลายคน มีความสุขมากได้ทำกิจกรรมร่วมกันเล่นนำกินข้าวด้วยกันและการที่ได้ทำอะไรให้สังคม คือการทำกิจกรรมต่างๆเช่น ในวันเด็กได้ไปช่วยงานวันเด็กของชุมชนไปพาเด็กเล่นเกมส์แจกขนมสนุกมากและอีอย่างหนึ่งความประทับใจในตอนวัยอยู่ประถมคือการที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เป็นแต่พอได้เป็นก็สนุกกับการทำงานดีได้เป็นผู้นำของนักเรียนทั้งโรงเรียนช่วยเหลือน้องๆในการทำงานต่างๆในการเลือกประธานครั้งนี้เป็นชั้นประถมปีเดี่ยวและปีแรกที่ประถมลงสมัครนอกนั้นเป็นพี่มัธยมทั้งนั้นอาจารย์บอกให้ลองดูแต่ในที่สุดผลคะแนนที่ได้ก็สามารถนำรุ่นพี่ได้ตั้งเยอะและประธานปีนี้ได้ก่อตั้งห้องประชาธิปไตยขึ้นเพื่อเป้นที่ประชุมของกรรมการนักเรียนในการทำหน้าที่แบ่งงานในการดูแลงานต่างๆในโรงเรียนและที่ประทับใจไปกว่านั้นคือการได้รับเกียรติบัตรการเลือกนักเรียนพระราชทานได้รองอันดับที่ 2 ของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ได้รับคนเดียวในโรงเรียนดีใจมากและได้ขึ้นไปรับกับผอ.โดยรับต่อจากอาจารย์ที่รับยศแลเป็นนักเรียนคนเดียวที่ไรบต่อจากอาจารย์
" การทำความดีไม่จำเป็นที่ต้องทำในหน้าที่ เราควรแสดงออกในการช่วยเหลืองานสังคม  "