ในปัจจุบันเรามักจะเห็นภาพเด็กขอทาน หรือคนพิการนั่งขอทานแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ พื้นที่เศรษฐกิจกลักๆของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  ในกรณีของเด็กขอทานเมื่อมีผู้คนผ่านไปมาเห็นจึงเกิดความสงสาร อาทร และให้เงินแก่เด็ก    เด็กตกเป็นเครื่องมือในการขอทาน อีกทั้งที่มาจากขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ที่ซื้อเด็กมาเพื่อนำมาขอทาน  ปัญหาเด็กขอทานก็ยังคงจะไม่จบสิ้น ตราบใดที่การขอทานยังคงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเด็กขอทานคนนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำ [1]  การที่ให้เงินแก่เด็กที่หลายคนคาดว่าจะเป็นการทำบุญทำทาน กลับเป็นการส่งเสริมให้เกิดขบวนการการค้าเด็กเพื่อไปเป็นขอทานเรื่อยไป  แทนที่เด็กนั้นควรได้รับการศึกษาในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเป็นอนาคตของชาติ  แต่กลับถูกบังคับให้มาทำงานหาเงินตามท้องถนน ไม่สามารถพัฒนาตนเองไปให้ดีกว่า กลับต้องจมปลักอยู่กับการขอทานและเมื่อมีอายุมากขึ้นย่อมหมดความน่าสงสาร ไม่อาจทำรายได้ให้แก่ธุรกิจขอทานแต่อย่างใด[2]

        การที่เป็นขอทานเด็กนั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เป็นวัสดุในการหากินโดยอาศัยความสงสารของคนในสังคม และซึ่งหากเด็กขอทานไมได้เงินตามเป้าหมาย หรือขอทานได้น้อย  เด็กก็จะถูกทำร้ายร่างกายอย่างไม่ใช่คน [3]  อีกทั้งเด็กไม่สามารถหนีจากการถูกกดขี่ได้ เพราะความที่เป็นเด็กยังไร้เดียงสา ต้องการพึ่งพิงให้ที่อยู่อาศัย แต่ต้องแลกกับการถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาส

       ปัญหาขอทานเด็กอาจตามมาด้วยปัญหาการค้ามนุษย์  การหาประโยชน์โดยอาศัยเด็กเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม้ที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม ปัญหาการทำร้ายร่างกาย เมื่อเด็กไม่สามารถขอทานได้ตามเป้าหมาย หรือขัดขืน ก็จะถูกทำร้ายร่างการหรือทำทารุณ บังคับจับแขนขาในกรณีที่มีอายุมากแล้วไม่สามารถเป็นขอทานเด็กได้ และปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน การที่ถูกบังคับกดขี่ ละเมิดสิทธิในตัวของเด็ก แทนที่จะมีชีวิตที่เด็กปกติควรมีกลับถูกบังคับให้ทำงาน

      ในการแก้ไขปัญหายุติขอทานเด็ก ต้องอาศัยความภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม  การทำงานร่วมกับประเทศใกล้เคียงที่มีการค้ามนุษย์เพื่อส่งกลับเด็กสู่ประเทศที่มา การออกบทลงโทษให้เหมาะสมและการใช้บทบัญญัติกฎหมายอย่างทั่วถึง ใช้ได้จริง และในด้านประชาชนต้องไม่สนับสนุนการใช้แรงงานขอทานเด็ก ให้ความช่วยเหลือภาครัฐ เพื่อให้ปัญหาขอทานเด็กหมดไป

 

 

อ้างอิง

1 http://www.stop-childbegging.org//autopagev4/show_page.php?topic_id=725&auto_id=33&TopicPk=

2http://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=20&auto_id=7&TopicPk= 

3http://www.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=297&auto_id=2&TopicPk=5